Anthonie van Diemenstraat 2b, 4104 AE Culemborg
info@stadsschutterijculemborg.nl

AVG

Verklaring in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stadsschutterij Culemborg is een vereniging voor het beoefenen van de handboogsport in al haar facetten. De vereniging is opgericht op 18 mei 2015.

Voor het uitoefenen van de verenigingsactiviteiten, registratie van het lidmaatschap van haar leden, het innen van de contributie en de financiële administratie voert Stadsschutterij Culemborg een ledenadministratie. In deze ledenadministratie worden van de leden en klanten/sponsors de volgende persoonsgegevens vastgelegd;

  • Naam, adres, woonplaats (NAW)
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Tevens vraagt de Stadsschutterij toestemming om foto’s van verenigingsactiviteiten te mogen plaatsen op haar website en sociale media (Facebook e.d.). Bij het maken van de foto’s zal dit steeds gemeld worden, zodat leden die hier bezwaar tegen hebben niet op de foto gezet zullen worden.

Het bestuur van de Stadsschutterij Culemborg verklaart dat zij deze informatie alleen zal gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden en deze gegevens niet zal uitlenen of beschikbaar stellen aan een wederpartij. Hierbij zal de privacy van de leden en klanten/sponsors in acht genomen worden.

De leden kunnen zich wenden tot het bestuur, en in het bijzonder tot de secretaris, voor de volgende rechten:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op aanvulling
  • Recht op vergetelheid; standaard zullen de lidmaatschapsgegevens nog een vol kalenderjaar bewaard worden na beëindiging van het lidmaatschap ten behoeve van de afsluiting van het financiële boekjaar en de daaropvolgende kascontrole door een kascontrole commissie.
  • Klachten over deze rechten en/of de privacy

Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en zal worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Aan de huidige leden op deze datum zal toestemming per mail worden gevraagd. Voor nieuwe (aspirant)leden zal na deze datum toestemming verkregen worden via de aanmeldingsformulieren.

Namens het bestuur,
Jan Griffioen, secretaris