Anthonie van Diemenstraat 2b, 4104 AE Culemborg
info@stadsschutterijculemborg.nl

Bestuur

Ons bestuur

Stadsschutterij Culemborg heeft een (dagelijks) bestuur van drie leden; voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur legt in het voor- en najaar verantwoording af aan de leden via een ALV (Algemene Leden Vergadering). Het bestuur wordt voor de aspiranten cursussen ondersteund door een coördinator opleidingen.

Het bestuur heeft afgesproken dat tijdens de ALV wordt gevraagd of andere leden belangstelling hebben om een bestuursfunctie voor het komende kalenderjaar te bekleden. In dat geval zal er in de ALV een stemming komen over de benoeming.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Jan van Zeggelaar
Voorzitter
Jan Griffioen
Secretaris
Rick de Rooij
Penningmeester
Vacature  
Wedstrijd coördinator
Bart Blommers
Algemeen bestuurslid / Materiaal onderhoud
Kelvin Kentie
Algemeen bestuurslid / Materiaal onderhoud
Jan van Stigt  
Coördinator Verschietingen

Vragen voor het bestuur?

Mocht je algemene of specifieke vragen hebben voor het bestuur, neem dan contact op! Dat kan direct met het bestuurslid of via de onderstaande contact knop.

Contact