Anthonie van Diemenstraat 2b, 4104 AE Culemborg
info@stadsschutterijculemborg.nl

Bestuur

Ons bestuur

Stadsschutterij Culemborg heeft een bestuur van vijf leden. Het bestuur legt in het voor- en najaar verantwoording af aan de leden via een ALV (Algemene Leden Vergadering).

Het bestuur heeft afgesproken dat jaarlijks tijdens de ALV (najaar) wordt gevraagd of andere leden belangstelling hebben om een bestuursfunctie voor het komende kalenderjaar te bekleden. In dat geval zal er in de ALV een stemming komen over de benoeming.

Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Vincent Mulder
Voorzitter
Jan Griffioen
Secretaris
Robert Vergoed
Penningmeester
Gon Hartsuiker 
Lid
Arjan van Eeden
Lid

Vragen voor het bestuur?

Mocht je algemene of specifieke vragen hebben voor het bestuur, neem dan contact op!
Dat kan direct met het bestuurslid of via de onderstaande contact knop.

Contact