Anthonie van Diemenstraat 2b, 4104 AE Culemborg
info@stadsschutterijculemborg.nl

Huisregels – binnen

De handboogsport is niet gevaarlijk als iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt en niets of niemand in gevaar brengt en de regels in acht neemt.

Algemeen

 1. Kom niet zonder toestemming van de eigenaar aan andermans spullen.
 2. Het gebruik van alcohol en andere verdovende of geestverruimende middelen tijdens of voorafgaand aan het schieten, is niet toegestaan. Indien gebruik wordt vermoed, kan de betreffende persoon toegang tot de schietbaan worden ontzegd.
 3. Roken is binnen niet toegestaan.
 4. Zowel de binnen als de buiten locatie zijn alleen tijdens de trainingstijden toegankelijk, uitzondering hierop zijn de activiteiten die door de club worden georganiseerd.

Materiaal

 1. Alleen met toestemming van de baancommissaris of trainers mag je verenigingsmateriaal gebruiken.
 2. Verenigingsmateriaal lever je na de training weer in bij de baancommissaris of trainers. Het is niet de bedoeling dat je verenigingsmateriaal mee naar huis neemt.
 3. Gebruik van verenigingsmateriaal is alleen mogelijk als hiervoor materiaalhuur is betaald.

Veiligheid

 1. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle aanwezigen op de baan om een veilige en prettige gang van zaken te waarborgen.
 2. Aanwijzingen van gastheer/baancommissaris (m/v) dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
 3. Schutters moeten erop toezien dat andere schutters de baan veilig gebruiken en alle regels in acht nemen. In het belang van de veiligheid op de baan is het zeker toegestaan andere schutters te wijzen op onveilig gedrag.
 4. De praktische leiding van het schieten is in handen van de baancommissaris. Hij/zij geeft de noodzakelijke commando’s en ziet er op toe dat iedereen zich aan de regels houdt.
 5. Er mag alleen geschoten worden als de baancommissaris het commando ‘Baan vrij’ heeft gegeven.
 6. Tijdens het schieten mag niemand zich tussen de schietlijn (meet) en de doelen bevinden.
 7. De pijlen worden pas gehaald nadat de baancommissaris het commando ‘Pijlen’ heeft gegeven. Rustig lopen naar de doelen.
 8. Er mag alleen geschoten worden vanaf de schietlijn.
 9. Het is niet toegestaan te rennen, te stoeien e.d. met boog en/of pijlen in de hand.
 10. Niet schietende schutters en publiek dienen ruim achter de wachtlijn te blijven.
 11. Als je geschoten hebt, hang je je boog aan de muur of zet je deze achter de wachtlijn.
 12. Richt nooit een uitgetrokken boog op of in de richting van een persoon. Zelfs als er geen pijl op ligt.
 13. Tijdens het opzetten van de pijl en het uittrekken van de boog dient de pijl naar het doel te wijzen.
 14. Wachtende schutters en toeschouwers mogen de schutters aan de schietlijn niet storen. Schutters kunnen echter niet verwachten dat het altijd muisstil is.